Parisuhteen päättymiseen liittyy tunteiden mylläkän lisäksi paljon taloudellisia päätöksiä, joilla puolisoiden yhteinen talous puretaan. Nämä päätökset liittyvät usein ositukseen, joka tulee aina tehdä. Mitä kaikkea tässä tilanteessa pitää oikein muistaa ja tietää?

Avioeron jälkeisessä osituksessa osapuolten avioeron hakuhetkellä ollut omaisuus ja siihen kohdistuvat velat lasketaan yhteen tasingon määrän ja maksuvelvollisen osapuolen selvittämiseksi. Tasingon maksuvelvollisuutta voidaan kuitenkin myös sovitella, jos osituksen lopputulos on toisen osapuolen kannalta kohtuuton.

Toisaalta, jos aviopuolisoilla on ollut avioehto, tai kyse on avoliiton purkautumisesta, suoritetaan puolisoiden välillä omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa kumpikin puoliso pitää itsellään omat varansa ja velkansa, ja yhteinen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken. 

La­ki­mies aut­taa sel­vit­tä­mään rii­tai­sam­mat­kin osi­tuk­set

Puolisot voivat sopia keskenään, miten omaisuus jaetaan, jolloin puhutaan sopimusosituksesta. Jos sopuun ei päästä, voi kumpi tahansa puolisoista hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudesta. Sekä sopimusosituksen että riitaisamman osituksen kohdalla on hyvä tietää omat oikeutensa. Voimme auttaa sinua tässä.

Meihin voit olla yhteydessä joko puhelimitse 050 556 1366 tai yhteystietolomakkeella, jolloin toimistomme asiaan erikoistunut lakimies on sinuun yhteydessä.

 

Maksuton vinkki

Ositus on pakollinen osa yhteistalouden purkamista. Tässäkin pätee vanha viisaus siitä, että venyessään asia myös mutkistuu. Ositus kannattaa hoitaa kuntoon heti, eikä vasta vuosikymmenten kuluttua.