Yritysten väliset riitatilanteet ovat yleisiä. Riita koskee usein toimitettua palvelua ja siitä seurannutta laskua. Toinen osapuoli on tyytymätön ja reklamoi asiasta. Sen sijaan, että molemmat osapuolet ottaisivat yhteyttä omaan juristiin, osapuolet voivat sopia, että riita ratkaistaan sovittelussa tai välimiesmenettelyssä.

So­vit­te­li­ja aut­taa rii­das­sa so­pi­mi­ses­sa il­man oi­keu­den­käyn­tiä

Sovittelu tarjoaa mahdollisuuden ratkaista asian siten, että yritysten välinen yhteistyö voi jatkua riidasta huolimatta. Sovittelu on luottamuksellista ja tarjoaa oikeudenkäyntiä nopeamman, edullisemman ja joustavamman tavan riidanratkaisulle. Myös kuluriski on sovittelussa pienempi, sillä lähtökohtaisesti osapuolet maksavat sovittelijan palkkion yhteisvastuullisesti puoliksi. 

Asianajajaliitto tarjoaa sovittelua osapuolille ja pitää listaa asianajajista, jotka ovat käyneet erillisen sovittelukoulutuksen. Toimistossamme asianajaja Jukka Salo on Asianajajaliiton hyväksymä sovittelija.

Asianajajaliiton hyväksymän sovittelijan lisäksi toimistossamme on yritysjuridiikkaan erikoistuneita juristeja, jotka kykenevät toimimaan sovittelijana yritysten välisissä riita-asioissa kokemuksensa avulla. 

Asian­tun­te­va la­ki­mies voi toi­mia myös rat­kai­si­ja­na

Asianajaja voi toimia sovittelijan lisäksi myös riidan ratkaisijana yhden henkilön välimiesmenettelyssä, mikäli osapuolet eivät pääse neuvottelemalla sovintoon asiassa. Välimiesmenettelyssä osapuolet antavat riidan välimiehen ratkaistavaksi ja sitoutuvat noudattamaan ratkaisua. 

Sovittelijaa ja välimiestä koskevassa valinnassa osapuolten on muistettava, että heidän on tehtävä päätös henkilöstä yhdessä, jotta sovittelijan tai välimiehen esteellisyys ei kärsi. Sovittelijan ja välimiehen valinta tarvitsee molempien osapuolten hyväksynnän.

Mikäli riidan osapuolina olette yksimielisiä sovittelijan tai välimiehen valinnasta tai tarvitset avustajaa riita-asiassa, ota yhteyttä joko puhelimitse 050 556 1366 tai yhteystietolomakkeella, jolloin toimistomme lakimies on sinuun yhteydessä.

 

Maksuton vinkki

Asianajajaliiton tarjoamasta sovittelusta ja välimiesmenettelystä voit lukea lisää Asianajajaliiton sivuilta.