Tie­don­an­to­vel­vol­li­suus

(laki palvelujen tarjoamisesta, 1166/2009)

 

Asian­ajo­toi­mis­to ja yh­teys­tie­dot

Asianajotoimisto Salo & Salo Oy
Y-tunnus: 0779173-0
Kauppalankatu 12, 45100 Kouvola
puhelin: 050 556 1366
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)salontoimisto.fi / toimisto(at)salontoimisto.fi
kotisivu: www.salontoimisto.fi

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Toimiston tietosuojaseloste

Re­kis­te­ri­tie­dot

Toimisto on rekisteröity PRH:n kaupparekisteriin 28.2.1990, y-tunnus 0779173-0, arvonlisäverotunniste FI07791730. 

Asian­ajo­toi­min­ta ja sen val­von­ta

Suomen Asianajajaliitto hyväksyy asianajajat ja antaa luvan toiminnan harjoittamiseen osakeyhtiömuodossa. Asianajajaliitto valvoo asianajajien ja asianajotoimistojen toimintaa.

Asianajajaliiton yhteystiedot ovat:
Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki

puhelin: (09) 6866 120
sähköposti: info(at)asianajajaliitto.fi
kotisivu: www.asianajajaliitto.fi

Asia­na­ja­jan vel­vol­li­suu­det ja mah­dol­li­set rii­tai­suu­det

Asianajaja sekä asianajajan henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvän asianajotavan sisältöä selvitetään Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilla. Asianajotoimiston asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus saattaa asianajopalvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asianajopalkkiosta syntyy riitaa, on asianajotoimiston asiakkaalla mahdollisuus viedä erimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Pal­ve­lu­hin­nas­to

Toimisto hoitaa toimeksiantoja pääsääntöisesti tuntiveloituksella. Arvonlisäveron sisältävä tuntiveloituksemme on 279 - 310 euroa tunnissa. Kustannusarvio annetaan pyydettäessä.

Ku­lut­ta­jan oi­keus pe­ruut­taa so­pi­mus etä­myyn­nis­sä

Milloin toimeksiantosopimus toimiston ja kuluttajan välillä on syntynyt ns. etämyynnillä, on kuluttajalla tietyin edellytyksin oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut etämyyntiin liittyvän toimeksiantovahvistuksen. Tämä peruutusoikeus perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ään.

Va­ral­li­suus­va­kuu­tus

Asianajotoimisto Salo & Salo Oy:llä on voimassaoleva vastuuvakuutus LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiössä, Y-tunnus: 0282283-3, vakuutusnumero 312-0926573-R, vakuutusmäärä 500.000 euroa.

Säh­köi­nen las­ku­tus

Verkkolaskutusosoite: 003707791730
Operaattoritunnus: 003721291126
Välittäjä: Maventa