Suurin osa perinnönjaoista toteutetaan sopimusjakoina. Asiantuntijamme auttavat myös niissä.

Perunkirjoituksen jälkeen esiin nousee usein kysymys siitä, miten perintö tulisi jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Jos vainaja on ollut naimisissa, eikä ositusta ole toimitettu, edeltää perinnönjakoa ositus. Usein ositusta ja perinnönjakoa käsitelläänkin samassa yhteydessä, sillä ne ovat yhteydessä toisiinsa. 
Jos kuolinpesän osakkaat ovat osituksesta ja perinnönjaosta erimielisiä, voi jokainen kuolinpesän osakas hakea kuolinpesään pesänselvittäjää ja -jakajaa. Lue lisää tästä. 

Jos kuolinpesän osakkaat ovat kuitenkin yksimielisiä perinnönjaon tarpeesta ja tavasta, voidaan perinnönjako toteuttaa sopimusjakona. Suurin osa perinnönjaoista toteutetaankin sopimusjakoina. 

Asia­na­ja­ja hoi­taa pe­rin­nön­jaon osak­kai­den ha­lua­mal­la ta­val­la

Sopimusjaossa perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden haluamalla tavalla. Tästä johtuen perinnönjakoa ja perinnönjakotoimeksiantoa varten tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus.  

Jos tarvitset lisätietoa sovinnollisesta perinnönjaosta tai pesän osakkailla on jo yksimielisyys perinnönjakoon liittyen voit olla yhteydessä joko puhelimitse 050 556 1366 tai yhteystietolomakkeella, jolloin toimistomme asiaan erikoistunut lakimies on sinuun yhteydessä.

 

Maksuton vinkki

Venyessään asia mutkistuu. Monesti vaikeakin ositus ja perinnönjako on helpompi ratkaista heti eikä vasta sukupolvien päästä.