Jos perunkirjoituksessa tulee erimielisyyksiä, voidaan tarvita pesänselvittäjää ja -jakajaa.

Perunkirjoituksen jälkeen esiin nousee usein kysymys siitä, miten perintö tulisi jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Jos vainaja on ollut naimisissa, eikä ositusta ole toimitettu, edeltää perinnönjakoa ositus. Usein ositusta ja perinnönjakoa käsitelläänkin samassa yhteydessä, sillä ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Jos kuolinpesän osakkaat ovat osituksesta ja perinnönjaosta yksimielisiä, voidaan kuolinpesän omaisuus jakaa sovinnollisena sopimusjakona. Lue lisää tästä.

Välillä haasteita voi kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi kuolinpesän osakkaan haluttomuus tehdä perinnönjako, vainajan ennen kuolemaa antamat ennakkoperinnöt, kuolinpesän varallisuuteen kuuluva kiinteistö tai testamentin tulkinta. Jos osakkaat eivät pääse näistä kysymyksistä sovintoon, voi tällaisessa tapauksessa jokainen kuolinpesän osakas hakea yksin pesänselvittäjää ja -jakajaa. Tietyissä tilanteissa myös esimerkiksi velkojalla on oikeus hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa.

Pe­sän­ja­ka­ja hoi­taa pe­rin­nön­jaon puo­lu­eet­to­mas­ti

Hyvä pesänselvittäjä on puolueeton osapuoli, joka selvittää sekä kuolinpesän varat ja velat että pesän osakkaiden väitteet, joilla on vaikutusta perinnönjakoon. Osapuolet voivat milloin tahansa tehdä asiassa sovinnon, mutta tarpeen vaatiessa pesänjakaja tekee ratkaisun. Pesänjakajan ratkaisusta voi valittaa käräjäoikeuteen.

Pesänselvittäjää ja -jakajaa haetaan vainajan viimeisen kotikunnan käräjäoikeudelta. Hakemukseen nimetään se asianajaja, jota haetaan pesänselvittäjäksi, joten kyseiseltä asianajajalta tulee saada suostumus ennen hakemuksen lähettämistä. Toimistomme asianajajilla on vuosien kokemus pesänjakajan tehtävistä erilaisissa kuolinpesissä.

Jos tarvitset lisätietoa pesänjakajan hakemiseen liittyen tai toimistomme asianajajan suostumuksen, meihin voit olla yhteydessä joko puhelimitse 050 556 1366 tai yhteystietolomakkeella jolloin toimistomme asiaan erikoistunut lakimies on sinuun yhteydessä.

 

Maksuton vinkki

Venyessään asia mutkistuu. Monesti vaikeakin ositus ja perinnönjako on helpompi ratkaista heti eikä vasta sukupolvien päästä.