Parisuhteen päättymiseen liittyy tunteiden mylläkän lisäksi paljon taloudellisia päätöksiä, joilla puolisoiden yhteinen talous puretaan. Mutta pitääkö tässä tilanteessa tehdä ositus vai omaisuuden erottelu ja mitä eroa niillä on? Entä jos laskelmien tulos vaikuttaa epäreilulta?

Avioeron jälkeisessä osituksessa osapuolten avioeron hakuhetkellä ollut omaisuus ja siihen kohdistuvat velat lasketaan yhteen tasingon määrän ja maksuvelvollisen osapuolen selvittämiseksi. Tasingon maksuvelvollisuutta voidaan kuitenkin myös sovitella, jos osituksen lopputulos on toisen osapuolen kannalta kohtuuton. Toisaalta, jos aviopuolisoilla on ollut avioehto, tai kyse on avoliiton purkautumisesta, suoritetaan puolisoiden välillä omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa kumpikin puoliso pitää itsellään omat varansa ja velkansa, ja yhteinen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken. 

Kokemuksemme mukaan riitaisuudet liittyvät usein osituksessa ja omaisuuden erottelussa huomioitavan omaisuuden arvon määrittämiseen ja jakamiseen. Samanlaisia kysymyksiä voi nousta esiin myös avoliiton päättymiseen liittyen. Jos entiset aviopuolisot tai avopuolisot eivät pääse sovintoon osituksen, omaisuuden erotteluun tai yhteistalouden purkamiseen liittyvistä kysymyksistä, voi olla tarpeen saada asiassa puolueeton ratkaisija: pesänjakaja. Pesänjakajan ratkaisusta voi tarvittaessa valittaa käräjäoikeuteen.

Puo­lu­ee­ton Pe­sän­ja­ka­ja omai­suu­den osi­tuk­seen

Hyvä pesänjakaja on ammattilainen, joka tarpeen vaatiessa ratkaisee erotilanteeseen liittyvät taloudelliset kysymykset. Toimistomme asianajajille on vuosien varrella kertynyt runsaasti kokemusta pesänjakajan tehtävästä erilaisista ositus- ja omaisuuden erottelu -tilanteista.

Pesänjakajaa voi hakea kumpikin osapuoli yksin tai molemmat osapuolet yhdessä siltä käräjäoikeudelta, jonka piirissä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Koska hakemukseen nimetään se asianajaja, jota haetaan pesänselvittäjäksi, tulee kyseiseltä asianajajalta saada suostumus tehtävään ennen hakemuksen lähettämistä.

Jos tarvitset lisätietoa pesänjakajan hakemiseen liittyen tai toimistomme asianajajan suostumuksen, meihin voit olla yhteydessä joko puhelimitse 050 556 1366 tai yhteystietolomakkeella, jolloin toimistomme asiaan erikoistunut lakimies on sinuun yhteydessä.

 

Maksuton vinkki

Ositus on pakollinen osa yhteistalouden purkamista. Ulkopuolinen ja neutraali pesänjakaja auttaa yhteisen talouden purkamiseen liittyvien kysymysten kanssa ja ohjaa keskustelua kohti ratkaisua.